Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 


1 września 2014 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

22 - 31 grudnia 2014 r. - Zimowa przerwa świąteczna

26 stycznia - 8 lutego 2015 r. - Ferie zimowe

2 - 7 kwietnia 2015 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2015 r. - Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

29 czerwca - 31 sierpnia 2015 r. -Ferie letnie

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie    w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ustalił w roku szkolnym 2012/2013 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2014r. (piątek),
10.11.2014r. (poniedziałek),
02.01.2015r. (piątek),
05.01.2015r. (poniedziałek),
05.06.2015r. (piątek),

Data powstania: środa, 21 mar 2012 18:06
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 18:21
Data edycji: środa, 21 mar 2012 18:32
Opublikował(a): Małgorzata Szabłowska
Zaakceptował(a): Małgorzata Szabłowska
Artykuł był czytany: 1829 razy
Ilość edycji: 4